Mida kujutab endast nullenergia maja?

Mida aeg edasi, seda olulisemaks on maailmas muutunud jätkusuutlik ehitus. Ökoehitus on saanud nüüd aga veelgi suurema uuenduse nullenergia majade näol.

Nullenergia maja on otseses mõttes maja, mille energiakulu on null, kuna maja ülalpidamiseks vajaminev energia toodetakse taastuvenergia näol. Näiteks kasutatakse päikesepaneele või tuulegeneraatoreid. Kõik hoones olevad seadmed on samuti madala elektrikuluga, mis muudab kontseptsiooni veel põnevamaks.

Kuigi selline uuendus tundub nagu uus kuum trend ehitusmaailmas, on tegelikult nullenergia majade loomise taga keskkonnasõbralikkuse tagamine. Nullenergia majade puhul on kasvuhoonegaaside eritamine nullitud, mis tähendab, et tegemist on kõige ehtsamate ökomajadega, mis toetavad keskkonnasõbralikku elustiili.

Euroopa Parlamendi direktiiv nullenergia majade loomiseks

Olematu energiakuluga hoonete loomine ei ole aga sugugi keskkonnasõprade väljamõeldis. Tegemist on tegelikult Euroopa Parlamendi direktiiviga, mille kohaselt peavad 2019. aastast alates kõik uued ehitised vastama nullenergianõudele.

Energiatõhususe direktiiv pandi paika juba 2002. aastal ning sellest ajast alates on hakanud ökomajad kiiremini levima.

Tagamaks, et kõik koduloojad saavad ka vastata nõudele, on parlamendil veel üks tingimus: liikmesriigid peavad tagama finantsvõimaluste parandamise. Nende hulka kuuluvad näiteks madala intressiga laenud, tulumaksu soodustus kinnisvaralt jne.

Samuti on jutuks olnud käibemaksu vähendamine toodetelt ja teenustelt, mis on seotud energiatõhususega. Selle kõigega loodetakse, et energiasäästlike hoonete ehitamine on ahvatlev mitte üksnes keskkonna pärast, vaid ka selle rahakotisõbraliku hinna tõttu.

Tõhustada tuleb ka olemasolevaid maju

Nullenergiaga ei pea olema mitte üksnes uued majad. Kui plaanid osta näiteks vana maja ja kavatsed seda renoveerida enam kui 25% võrra, tuleb viia hoone vastavusse energiatõhususe nõuetega. Isegi, kui kavatsed üksnes välja vahetada aknad või kliimaseadmed, tuleb energiatõhususe peale mõelda. Sama kehtib ka suvekodudele, mida ei kasutata rohkem kui paar kuud aastas.

Nullenergia majad ei ole seega sugugi utoopilised tulevikulahendused, vaid reaalsed hooned, mis on peatselt meie kõigi ümber. Kui plaanid hakata ehitama uut maja, siis veendu, et su kodu oleks jätkusuutlik ning vastaks kõikidele nõudmistele. Nii ei toeta sa mitte üksnes loodust, vaid saad nautida ka säästlikku kodu, mis on hea su rahakotile!